Sigarenfabriek firma Gebr. Sigmans

Sigaren
EiBFabriek Sigmans Voor 1920 nr. B261, na 1920 nr. 107, na 1937 nr. 225 F20/686 1886/2784/3084
Woonhuis Sigmans Voor 1920 ongenummerd, na 1920 nr. 109, na 1937 nr. 227 F20/686 1886/2784/3084/3404

Sigmans, Hubertus Josephus geboren 8-6-1867 Tongelre overleden 30-11-1927 Eindhoven

Op 24-4-1902 gehuwd met Johanna Roosendaal ( 15-5-1872 Tongelre 21-07-1954 Eindhoven). Hij is een zoon van Peter Sigmans (Dommelen 6 juni 1817- 16 maart 1883 Eindhoven) wever en barbier, en Maria Jenten (Tongelre 24 december 1823 - Tongelre 27-4-1872)
Hij richt in 1907 (volgens eigen opgave bij) inschrijving nr. 1241 bij de Kamer van Koophandel. Op 14-6-1921 de sigarenfabriek firma Gebr. Sigmans op.
Eigenaar: Hubertus Josephus Sigmans, Tongelreschestraat 109.
Naar gewoonte van die tijd is het een vennootschap onder Firma, meestal met een imaginaire zoon of broer als niet nader genoemde vennoot


Factuur met de afbeelding van het wapen van tongelre.


Op 13-1-1924 wordt de inschrijving aangepast zijn broer Hendrik (Hendricus) (Tongelre 25-5-1857) Tongelreschestraat 109.is dan gevolmachtigde
Rolverdeling: Hubertus Josephus is de sigaren fabrikant, Hendrik de meesterknecht.
De fabriek staat op Tongelreschestraat 107 het woonadres is Tongelreschestraat 109.

30-4-1929 Uit Hubertus Josephus wegens overlijden op 30-11-1927.
30-4-1929 Ontslag Hendricus Sigmans als gevolmachtigde.
30-4-1929 Nieuwe fabrikant Hendricus Sigmans.

Hendricus is geen erfgenaam. De weduwe erft 5/9 en elk der kinderen 1/18.

Gedeponeerde merken:
34014 22 juli 1915 AMSTERDAM, POSTKANTOOR Gebr. Sigmans Tongelre
34053 5 augustus 1915 BAKVISCHJE Gebr. Sigmans Tongelre
34054 5 augustus 1915 PAULINA Gebr. Sigmans Tongelre
34564 2 maart 1916 TRANSPORTEURS Gebrs. Sigmans Tongelre
34863 20 juni 1916 PRESIDENT HUGHES (tekst) Gebrs. Sigmans Tongelre
35599 19 maart 1917 LAURA (tekst) Gebr. Sigmans Tongelre
35600 19 maart 1917 FELICIA (tekst) Gebr. Sigmans Tongelre
35645 4 april 1917 COMPONIST (tekst) Gebr. Sigmans Tongelre
35646 4 april 1917 COMMISSARIS (tekst) Gebr. Sigmans Tongelre
35647 4 april 1917 EVIVA (tekst) Gebr. Sigmans Tongelre
49501 18 december 1924 BOISOT Sigmans, Hendricus & Hubertus Josephus Eindhoven


Briefkaart amsterdam postkantoor

20 october 1910 Aanvraag Hinderwetvergunning tot uitbreiding van een sigarenfabriek
Op de begane grond een ruimte van 10 bij 8 meter voor natmakerij, sorteerderij en magazijn hier komen 4 arbeiders te werken.
Voor verlichting zijn 8 ramen met een gezamenlijk oppervlak van 12 m2.
Op de eerste verdieping komen op 10 bij 8 meter de zitplaatsen voor 20 sigarenmakers.
Verlichting 3 ramen en 8 daklichten 14 m2. De verdere verlichting bestaat uit petroleumlampen. Luchtverversing door draairamen met tochtschermen en door ventilatiekleppen met tochtkanalen. De zitplaats voor sigarenmakers kan langs drie trappen verlaten worden. De overige ruimten langs drie uitgangen.
Het drooglokaal bevind zich in de bestaande fabriek en wordt brandvrij gemaakt temperatuur daar 45 graden Celsius.
Aan de noordzijde van de fabriek is een privaat en een urinoir. Voor waschgelegenheid bestaat aan de noordzijde een welwaterput.
Het traphuis van 14 m2 dient tevens als kleedkamer


Links de eerste twee panden. In het Midden "de Haven". Rechts de in 1923 verkochte woonhuizen.

Belendingen:
Noord door een afgesloten tuin van de aanvrager.
Oost door het bestaande fabriek en woonhuis.(uit 1905)
Zuid door den Provincialen weg Stratum Lieshout.
West Door een afgesloten tuin van den aanvrager en drie woonhuizen (uit 1907) op een afstand van20 meter.

Gronden en opstallen:
Op 4-12-1905 koopt Hubertus Josephus Sigmans van beroep fabrieksarbeider, voor zich en namens zijn echtgenote Johanna Roosendaal een huis bestaande uit twee woningen met bijgebouwen en erf sectie B nummers 1494 en 1495 tezamen groot 16 aren en 70 centiaren voor de somma van 1600 gulden. Verkopers zijn vader Arnoldus Roosendaal, zijn zonen Petrus, spoorwegwachter en Johannes, Klompenmaker en zijn dochters Cornelia, Petronella, Wilhelmina, en Antonia alle vier Geestelijk zuster.

Op 2-1-1907 Koopt Hubertus Josephus Sigmans van beroep fabrieksarbeider, voor de som van 1600 gulden een bouwland waarop gebouwd zijn drie arbeiderswoningen gelegen te Tongelre. Sectie B 1369 groot 20 aren 50 centiaren van Johannes en Petrus Roosendaal.

Aangepast op 1-2-1907 (B 1369 is de provinciale weg) het moet zijn B 1464, 1465 en 1466.

Laura
35599 19 maart 1917 LAURA (tekst) Gebr. Sigmans Tongelre. (Bewerking Joop Romkes (RIP))

Na het overlijden van Hubertus wordt Hendrik op 30-4-1929 de nieuwe fabrikant van Gebrs Sigmans.
Niet veel later wordt de productie van sigaren gestaakt. De fabriek komt leeg te staan en wordt vanaf eind 1928 als doorgangshuis voor nieuwe Eindhovenaren gebruikt.
De inschrijving in de Kamer van Koophandel wordt uiteindelijk op 1-5-1931 gesloten.
Hendricus en de weduwe van Hubertus verhuizen op 22-06-1931 naar Pauwlaan 14 en op 21-04-1933 naar Lakerstraat 24.
Op de plaats van het woonhuis en de fabriek van Tongelreschestraat 107-109 (in 1937 met de nummers 225-227)is nu een Aldi.
Al in 1923 verkoopt Sigmans:
Tongelreschestraat 111 (229) aan winkelierster sigarenmaakster Wilhelmina van de Looij.
Tongelreschestraat 113-(231) aan Petronella van Roozendaal die trouwde met Hendricus van Venrooij. Op 229-231 bouwde hun zoon H van Venrooij zijn nieuwe zaak.
Tongelreschestraat 115-(233) aan Christiaan Geboers/

31-3-1931 Wed. Johanna Sigmans Roosendaal verkoopt via Piet H. de Bont voor f 20.500 het gehele onroerend goed aan Jules M.H. Keunen. (Art 2337)
B 1896 huis met tuin.
B 2402 middendeel huis met fabriek erf en tuin.
B 2402 middendeel huis erf en tuin.
B 2402 westelijk deel huis bouwterrein.
Volgende eigenaren:
2784 Leonardus J.J. Schellens
2784 Wed. Petronella J.M. Schellens-Keunen
2360 Gemeente Eindhoven
3404 Nolte

De Haven
In de plaats van de fabriek kwam "De Haven".
Van af 1931 tot 1959 woonhuis van
Jacques Hieronymus Scholten (06-12-1890 in den Helder 22-06-1959 Hilversum)
van 03-10-1931 tot 01-12-1937 Tongelreschestraat 109
van 01-12-1937 tot 12-03-1951 Tongelresestraat 227
Beroepen:
1920 Luitenant ter Zee 2e
1934 Reclametechnicus