J.A.G. Lurmans

Sigaren
Zijn eerste voetsporen heeft hij achtergelaten in Groningen.
Volgens de Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar was daar in 1888 gevestigd:
"Sigarenfabriek Lurmans Jzn., Joh. Burengang Groningen Werklieden 14 "
(Zie http://neha.nl/struve/)
3366 dravende paarden Op 31 mei 1888 deponeerde hij merk 3366 met als omschriving van de afbeelding: dravende paarden.

Vanaf de herfst van 1888 is Lurmans in Valkenswaard actief. Eerst gerangschikt onder de ambachtelijke bedrijven. Volgens de gemeentelijke statistiek telt Valkenswaard:
In 1889 (4 ambachtelijke bedrijven met 26 arbeiders),
in 1890* (4 ambachtelijke bedrijven met 32 arbeiders) en
In 1891 (3 ambachtelijke bedrijven met 16 arbeiders).
Vanaf 1891 komt hij in de gemeentelijke statistieken als sigarenfabrikant voor, met 16 mannen, 9 vrouwen, 3 jongens en 2 meisjes als personeel.
De andere fabrikanten zijn dan gebr van Best met 213 en Hoekx & Maas met 62 arbeiders.
Het personeel van Lurmans varieert tussen 1892 en 1901 tussen 37 en 65. In het laatste jaar, 1901, nog 43 arbeiders.
* Volgens een in IISG aangehaald artikel staken op 4 maart 1890 bij Lurmans 12 arbeiders gedurende 0 dagen.
Volgens de gemeentelijke statistiek valt de fabriek nog onder de ambachtelijke bedrijven.

Op 17 april 1900 deponeerde de firma Joh Lurmans in Valkenswaard het merk Contra-bande nr 14606.
Contra-Bande
Bij onderhandse akte dd 27 november 1901 benoemde hij de boekhouder Gerardus Franciscus de Natris tot zijn algemene procuratiehouder met het recht om te tekenen voor de firma "Joh Lurmans Joszn".


Na 1901 liep het volledig fout en verdwijnt de firma Joh Lurmans Joszn uit de lijsten.

Op 17-5-1902 word de vennootschap Firma Coolen en de Natris tussen Leonardus Coolen en Gerardus Franciscus de Natris opgericht. De plaats van Lurmans in de gemeente statistiek wordt ingenomen door de Firma Coolen en de Natris die vanaf 1902 resp 34, 29, 20 en 25 personeelsleden blijkt te hebben.
Lang heeft Coolen en de Natris niet bestaan; op 6-8-1904 wordt de inboedel te koop aangeboden. Na 1905 met 25 personeelsleden komt de Firma Coolen en de Natris niet meer in de statistieken voor.
Op 30-6-1906 wordt de firma ontbonden en op 8-5-1907 geliquideerd voor notaris van Galen,Valkenswaard.
De Eindhovense sigarenfabrikant J.G Lurmans liet het pand in 1891 bouwen aan de Leenderweg in Valkenswaard. De foto zou genomen zijn in 1907. Rond deze tijd was het pand eigendom van Mignot en de Block.
Op 16-5-1907 (akte 209 Fens) verkoopt Leonardus Henricus Simon Petrus Coolen een sigarenfabriek te Valkenswaard sectie B781 voor f.7000,- aan v.o.f. Mignot & de Block. In 1908 is de fabriek aan de Stationstraat (Leenderweg) eigendom van van Veldhoven en van der Heijden.
Mignot & de Block is in 1908 een nieuwe fabriek in Sint-Oedenrode begonnen blijkbaar was het gras daar groener. (Geen andere sigarenfabrieken, lagere lonen en een Stoomtramverbinding met Eindhoven). G. de Natris gaat vanaf 1907 op de Kromstraat verder.

In 1902 blijkt Johannes in Antwerpen te wonen. Hij weigert toestemming te verlenen voor het huwelijk van zijn dochter Johanna Geertruda Helena Hendrika terwijl hij ook al geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de kantonrechter in Eindhoven om hiervan akte op te laten maken. Huwelijksakte 1916 Johanna Geertruda Helena  Hendrika

Op 10-8-1906 wordt voor candidaat-notaris Johannes Franciscus van Alphen door Johannes Adrianus Gerardus Lurmans te Antwerpen en de gemachtigde van zijn in october 1902 van tafel en bed gescheiden echtgenote Geertruda Hendrika Helena Zimmerman. De scheiding van het wettelijk erfdeel uit de nalatenschap van de op 28-8-1902 overleden Gerardus Hendrikus Zimmerman geregeld.
Stamvader, Johannes (Jean) Lurmans
Josephus Fortunatus Lurmans & Co, Eindhoven.
Johannes Adrianus Lurmans Stratum.
Johannes Adrianus Gerardus Lurmans Groningen en Valkenswaard.