J. van den Broek en Th. van Hout

Sigaren


Jan van de Broek krijgt in 1913 vergunning voor een sigarendrogerij in zijn woonhuis op Fellenoord 49 (dat is miv 1-1-1921 Boschdijk 31).

Wed van Hapert-Peeters Fellenoord 50 van Amelsfoort Boschdijk 29 J van den Broek Lodewijk Hoens adressen 1920

Dossier 1936
Jacq van den Broek sigarenfabriek Boschdijk 31. Ingeschreven 15-7-1921
Jacobus Antonius van den Broek geb. te Woensel 3-3-1901
Op 1-8-1921 opent hij een filiaal op Fellenoord 2 (De Tabakshoek)
Fellenoord 2 Tabakshoek
Fellenoord 2 Tabakshoek

Op 27-11-1922 wordt het filiaal opgeheven
29-11-1922 uitgeschreven KvK

Dossier 3717
Jac van den Broek & Co Sigarenfabriek Boschdijk 31. vanaf 1-10-1921 ingeschr 24-11-1922
Firmanten:
Jacobus Antonius van den Broek.
Boschdijk 31, Woensel 3-3-1901
01-03-1924 Kloosterdreef 48a
en
Thomas Johannes van Hout.
Friezenkampstraat 2, Gestel 14-12-1885
9-5-1923 Botterstraat 13

30-8-1923 Filiaal Saroleastraat 24 Heerlen
18-9-1923 Filiaal opgeheven
(Bij de liquidatie blijkt het adres Boschdijk 29 te zijn.) Bij de algemene hernummering van 1937 werd 31 29. (in 1954 werd de straatnaam weer Fellenoord en niet veel later werd de hele wijk in het kader van het hestel van de oorlogschade afgebroken.)
29-4-1924 per 31-3-1924 in liquidatie vereffenaar Th.J. van Hout en J.A. van den Broek.
24-6-1926 opgeheven per 16-6-1926 vereffenaar Th.J. van Hout.

Kloosterdreef 48a
Kloosterdreef-46-48-48a
Dossier 4482 Jac. van den Broek, Kloosterdreef 48a, Eindhoven
Datum opheffing: 15 december 1927
Vanaf 01-03-1924 zie Dossier 3717

Dossier 4410 KvK
J. van Hout Sigarenfabriek, Boschdijk 29, vanaf 1-4-1924 ingeschreven 29-4-1924.
Thomas Johannes van Hout, Botterstraat 13, Gestel 14-12-1885.
Jan 1927 zaak uitgebreid met winkel is sigaren sigaretten tabk en pijpen.: Magazijn "Fanatic" Demer 48.
4-8-1927 woonadres Kerkakkerstraat 8. Winkel "Fanatic" Kerkakkerstraat 8.
15-12-1927 woonadres Demer 48. Winkel Kerkakkerstraat 8 opgeheven.
13-4-1929 woonadres en sigarenmagazijn Strijpsestraat 13.
5-8-1929 per 4-7-1929 fabriek naar Kerkakkerstraat ongenummerd achter Kerkakkerstraat 8.


Demer 48 en 50, meubelmagazijn en sigarenwinkel Fanatic. Afgebroken 1928.
Uitverkoop vanwege de afbraak van de panden.
7-8-1930 woon-, winkel- en fabrieksadres Kerkakkerstraat 54.