't College

SigarenStratumseind met rechts 't College.

't College, waar het een komen en gaan is geweest van sigarenfabriekjes, was de naam van twee huizen aan het Stratumseind sectie A 322 en 323 huisnummers 54 en 60 (60 = In- en Verkoophuis Wed. J. Kroet) gescheiden door een gang.
En een aantal huizen daarachter, de nummers 56, 58, 58a en een aantal ongenummerde fabrieksgebouwen de huisnummers vervielen in 1920 en kregen een nummer aan 't College.

De omnummeringslijst met ingang van 1-1-1921.

Vervallen:
Thielen Th. fabrieksarbeider Stratumseind 56
Ven H. A. van de koopman Stratumseind 58
Vilé, J. J. concierge Patronaatsgebouw Stratumseind 58a


De gebouwen aan 't College.

1
Meerstadt Aurora sigarenfabriek 1899 tot 1906
1-1-1921 Fabriek van Moll
1-4-1921 Jan van Moll & Co KvK 02031 Jan van Moll & Co Sigarenfabriek College 1 opgericht 1-4-1921 ingeschreven 19-8-1921 Firmanten,
Jan Felix Hendrik van Moll Geboren Aalst 16-6-1866 Willemstraat 38
Jan Willem Mast Geboren Dordrecht 24-2-1878 Gagelstraat 87
27-8-1921 Uit Jan Willem Mast 30-11-1923 bedrijf is in januari 1923 opgeheven.
http://eindhoven-in-beeld.nl.s3.amazonaws.com/
Op 20-11-1926 stond de fabriek van Meerstadt aan Broekseweg 202 te koop en op 23-11-1927 werd de productie weer overgebracht naar College 1.
1929-1930 Timmerfabriek Retera
1-4-1931 van Bakel-Berings Fabrikage van en handel in minerale bronwatern en bieren.
1-6-1935 Telefoon 3961 H Swinkels fabricage van vruchtenessence en bakkerij grondstoffen.
10-2-1934 Sigarenfabriek Louis V Komt van Aalsterweg 44 (Achter). 1-4-1935 zaakverplaatst naar Maarsen.

1a

31-5-1930 Guldenar Sigarenfabrieken M.Renders.

20-1-1935 KvK dossier 9061 gevestigd firma Louwers & de Groot. College 1. firmanten G.de Groot en Fr.C. Louwers.
30-4-1935 nieuw telefoonnummer 3491 Sigarenfabriek Louwers en de Groot. College 1a (Bron ED 09-05-1935)
25-9-1932 Sigarenfabriek "Dromers" J Dromers-van Gastel (Huisadres Stratumsche dijk 72).
Johannes Dromers rbtt 1826, tabaksvergunning 1991, banderol 6025 volgens eigen opgave kvk 8404 (?)
Productie 1939 234.000 sigaren waarde? "Toen hield ik dat niet bij."
Productie 1e halfjaar 1941 101.925 sigaren waarde f 9423,-
1939 en 1941 4 personeelsleden.
Merken Holland Havanna Compagnie en Flavorita.

3
Henri Rodriguez & Co Sigarenfabriek.
Vraagt in juni 1917 iemand voor de binnengoedzolder, in mei 1918 plaksters en in dec 1919 jongens voor pakkerij en dekopenhalers.
Bij de verplichte inschrijving op 28-5-1921 in de KvK van (dossier 1234) van de drie oudste broers Hoppenbrouwers.   Volgens die inschrijving was de vennootschap in werking vanaf 1907
1922 Adresboek Jan Willem Mast sigarenfabrikant vanaf 1907 (J.W. Mast & F.A.H. van Moll(geen familie van JFH)) [bron: Krantenbericht]
KvK 04695 Jan Mast Nederlandsche Sigarenfabriek "de Eikeboom" 't College 3 vanaf Jan 1925 ingeschreven 10-2-1925 Jan Willem Mast merellaan 3 Eindhoven
Geboren Dordrecht 24-2-1878
In het dossier zijn alle opvolgende adressen vermeld.
12-4-1927 Merellaan 17, 21-3-1931 Aalsterweg 121B, 19-6-1935 Kruisweg 21 Haarlem, 15-4-1937 Herman Heijermanslaan 10, 5-7-1938 Overtoom 298 Amsterdam
4-4-1945 Uit wegens overlijden J.W. Mast
104/2600 28-5-1945 Nieuwe eigenaar Fenna Mast-Huizinga geboren Groningen 21-5-1890
28-5-1945 Woonadres Herman Heijermanslaan 10
17-6-1947 opgeheven per 1945. In het dossier zaten nog twee kwitanties van fl 6,75 bijdrage 1946 en 1947
3a
1937-1950 Weltevreden Sigarenfabriek (1142-rbtt F.A. Pelt Willemstraat 27)
Tabaksvergunnig 848 personeel in 1940 en 1941 5
Productie 1939 300.000 sigaren waarde f 7.200,- @ 2,4 cent
Productie 1e halfjaar 1941 175.000 sigaren waarde f 17.500,- @ 10 cent

Sigarenfabriek eigenaaar R.W. Hissing Vondellaan 19
meubelfabriek op 3

5
J.J. Vilé-Gilsing een eigen ingang via Stratums eind 48(College 5)

KvK 8452 Gebr's Roos, Datum opheffing: 8 december 1934
1926 W. vermeulen & Co

7
Het R.K. Jongenspatronaat en de R.K. Jongensschool met als hoofd J.van Dooren.
In 1942 werden hier de inlegvellen voor distributiestamkaarten uitgereikt
zonder nummer.
sigarenfabriek van Notten en Verhoeven.
Meijer Blomhof in 1900

Op 11 juni 1902 om 12 uur 's nachts brand de fabriek op het College 1 te Eindhoven af, ook een aangrenzend blok huizen vloog in brand waardoor 20 gezinnen met in totaal 50 kinderen beneden twaalf jaar naar buiten kwamen gevlucht. Uiteindelijk brandde de fabriek geheel af en bleef de huizenbrand beperkt tot 4 woningen bewoond door 6 gezinnen waarvan er maar een verzekerd was. De eigenaar van de fabriek en de woningen J. Spoorenberg-Cox was voor beiden verzekerd. Al op 21-7-1902 kon J. Spoorenberg-Cox de nieuwe sigarenfabriek van D. Meerstadt aanbesteden. De bouw werd gegund voor f.6889. (De bakker Johannes Cornelis Spoorenberg van het Stratumseind (24 in 1917 werd op 1-1-1921) 27 na noemt zich ook sigarenfabrikant hij trouwde in 1897 met Maria Theodora Elisabeth Cox van het Stratumseind)


't College Sectie A 314 t/m 318, 322 en 323