Stichting Boelaars-de Vries


Sigaren


Petrus Odulphus Leonardus Boelaars geboren op 27-11-1858 in Best en overleden op 28-06-1915 in Stratum, 56 jaar oud. Hij verdiende het kapitaal voor de stichting met de sigarenfabriek Boelaars & zoon.

Cecilia Hester Catharina (Cyle) de Vries is geboren op 17-12-1866 in Harlingen.
Ze is vanaf de oprichting secretaresse van de vereniging van O.L.V. van Goeden Raad.
Op 08-12-1920 bestaat de vereniging 12 1/2 jaar.
Naar aanleiding daarvan wordt Cyle de Vries door de Paus onderscheiden met het kruis;
"Pro Ecclesia et Pontifice"
(Voor bewezen trouw en goede diensten jegens de Kerk en de Paus)

Op 8 november 1924 riep de wed. Boelaars de Vries de stichting Boelaars-de Vries in het leven ze is dan 57 jaar. (Volgens de bewoner van Tongelresestraat 20 vormden een broer, (Pater Boelaars) en een zwager, de Vries, het bestuur.)
Uit het artikel is Roomsch leven is echter duidelijk dat de bestuurders uit bekende fabrikanten en pastoors uit Eindhoven bestond.

De stichting heeft als doel een "Tehuis voor Katholieke weezen, halve weezen en kinderen die van voldoende ouderlijke zorg verstoken zijn, geboortig uit of woonachtig in onze stad, en allereerst in de parochie van St. Georgius te Stratum." op te richten te beheren en in stand te houden.
Tongelresestraat 18-24
Ze schenkt op 8-12-1924 deze huizen Tongelresestraat 18-24 de fabriek in de tuinen en het hele gebied tot aan de Stuiverstraat aan de stichting.
Als de stichting na het overlijden van de stichtster wil voortbestaan zal de stichting over veel meer geld moeten kunnen beschikken. Laten alle Katholieken van Eindhoven daar aan denken. Roomsch Leeven
De secretaris penningmeester Pastoor P. Pulskens van St. Antonius van Pauduaparochie Philipsdorp is volgaarne bereid bijdragen "van welken aard ook" te aanvaarden.
Later is het secretariaat van de stichting gevestigd in de pastorie van de St. Antonius van Pauduaparochie op Boschdijk 75.
Of pater Boelaars in de stichting een rol heeft gespeeld moet uit nader onderzoek blijken.
Pater Jos. Boelaers
Volgens het RHC-e: Het betreft hier Jos. Boelaers (geboren te Best ?), rector te Goirle (1902), een broer van Piet Boelaers-de Vries, sigarenfabrikant te Stratum.

Een broer Jos is nog niet gevonden maar waarschijnlijk betreft het:
Vincentius Josephus Franciscus Boelaars is geboren op 08-09-1856 om 00:30 in Best [bron: BS Best Deel 4 Jaar 1856 Akte 34], zoon van Petrus Josephus Boelaars en Helena Maria Smulders.