Aksi uit Stratum

Sigaren


Voor 1920 hadden de huizen aan het zijstraatje tegenover de schoenfabriek Rozenstein adressen aan de Aalsterweg in Stratum.
Bij de annexatie van Stratum op 31-12-1920 kregen de eigen weg en het Molenstraatje de naam Looiakkerstraat.
De ongenummerde sigarenfabriek fabriek (A170 of A170a? ) van Jansen aan het Molenstraatje kreeg het adres Looiakkerstraat 2a Eindhoven.
Van deze Jansen is mij nog niets bekend, in de "Staat der Fabrieken" van Stratum komt geen Jansen voor. Misschien zit hij verscholen bij de ambachtelijke sigarenfabrikanten.

situatie vergunning 1921
Situatie bouwvergunning 33 van 21-2-1921 van de gebrs J.C. en H.F. van den Akker.

KvK 1161 Gebr van den Akker Aalsterweg 44. Opgericht 1-1-1920
Johannes Cornelis van den Akker Stratum 22-6-1892
8-11-1921 naamwijziging: Johannes Cornelius van den Akker geb Stratum 22-7-1892 Aalsterweg 44 8-11-1921 vennoot Henricus Franciscus van den Akker Heistraat 1 geb Stratum 16-1-1891
15-10-1923 uit H.F. van den Akker
16-3-1926 uit J.C. van den Akker
16-3-1926 Handelsnaam wordt H.M. van den Akker Huisadres Anemoonstraat 7
volgend dossier 5079

Bouwvergunning 1921
Bouwvergunning 21-2-1921
KvK 5079 Sigarenfabriek H.M. van den Akker Aalsterweg 44 opgericht 16-3-1926.
Henricus Martinus van den Akker Anemoonstraat 7 Geb Stratum 20-8-1901.
31-5-1929 Failliet Curator Mr. J.J.A. van der Putt.
7-6-1929 vernietigd op grond van verzet.
Notitie: Zie Handelsbelangen van 12-6-1929 no.2084 pag 11.

Verbouwvergunning 23-5-1923
De uitbreiding lag aan de achterkant.

27-11-1930 wordt het bedrijf door H.M. van den Akker zaak overgegeven aan H.F. van den Akker. Dossier KvK 17006997

de sigarenmakerij kwam op de verdieping. KvK 17006997 Sigarenmagazijn Aksi, St. Antoniusstraat 22, Eindhoven
Datum opheffing: 02-03-1992

Van den Akker, Akkorama, Sigarenfabriek AKSI aan de Molenstraat in Stratum.

bandje aksi uit de cd van Joop Romkes(+2012)
bandje aksi uit de cd van Joop Romkes

depotnr. 43744 27 september 1921 AKKORANA Onder depotnr. 43744 werd op 27-9-1921 het merk AKKORANA gedeponeerd door van den Akker.

Foto van Peter Vermeulen
Het spitse dak rechts is Aalsterweg 44.

Foto van Willy van den Akker
Foto van Willy van den Akker op EiB. Zijn tekst:
Het personeel van de Sigarenfabriek AKSI aan de Stratumse Molenstraat in 1925.
De fabriek was eigendom van Frans (Henricus Franciscus) van den Akker.
Links op de foto hoek Aalsterweg (44) de sigarenfabriek.

16-4-1932 tot 1934 sigarenfabriek Louis V
Van 27-1-1934 tot 25-11-1936 sigarenfabriek "Maréno" van Merkelbach & Massop.

Behalve de sigarenfabriek nam Merkelbach ook het woonhuis Anemonestraat 7 over.
De Sigarenfabriek werd later omgebouwd tot Bakkersschool.

Parenteel van Hendrik van den Akker