De voorbewerking van het binnengoed.

Sigaren


Fotoserie van mei 1983 van G.J. Bijvank van het Nederlands Documentatiecentrum. In de Willem II fabrieken in Valkenswaard.
Deze fotoserie is gemaakt ten behoeve van een op te richten 'Nationaal museum Industrie en Techniek' te Eindhoven.

hoofdgebouw van de sigarenfabriek Willem II
0008620
Het hoofdgebouw van de sigarenfabriek Willem II aan de Eindhovenseweg, gerealiseerd in 1969-1971.


0008622
Een van de vier tabaksvemen aan de Kennedylaan te Valkenswaard, in gebruik genomen in 1967


0008623
Een magazijn van de Willem II sigarenfabriek

0008624
De voorbewerking van het binnengoed: (1)
aanvoerband van binnengoed-tabak naar vochttrommel en voormelangebunker; computer gestuurd: de computer 'regelt' de aanvoer van de gewenste tabaksoorten; de band kan een variëteit van 39 soorten in één gang verwerken.

0008625
Voorbewerkingen van het binnengoed: (2)
voorvochtketel waar de nog (niet gemengde) balen binnengoed tabak (16 tot 20 balen) a 75/80 kilo (ca. 1500 kilo) gedurende een periode van anderhalf uur vacuum worden voorgevocht. Foto vanaf de andere kant.

0008626
Voorbewerking van het binnengoed: (3)
invoerdeel van stripmachine voor binnengoed met links op de voorgrond een van de zeven

0008627
Voorbewerkingen van het binnengoed: (4)
zeef, waarin na het strippen grote en kleine partikels worden gescheiden

0008628
Het voorbewerken van het binnengoed.


0008629
Het voorbewerken van het binnengoed, de droogmachine

0008630
Voorbewerkingen van het binnengoedzakkenvulapparaat voor binnengoed; het binnengoed wordt in deze zakken naar de produktie-afdelingen vervoerd. Vochtgehalte en konditie van het gemengde binnengoed worden constant gehouden door (a) structuur van de speciaal daarvoor vervaardigde zakken; (b) continue opslag in geconditioneerde ruimten

1 aanvoer tabak en voorbewerken binnengoed.
2 Voorbewerkingen voor het dek- en omblad.
3 Bosjesmaken Sigarenmaken opdekken
4 Opdekken en afwerken
5 nabewerking/verpakken:
6 Nog tussen te voegen was eerder zonder omschrijving