Wilem II Sigarenfabrieken v/h H. Kersten & Co

Sigaren


RBTT opgave Wilem II Sigarenfabriek december 1941

Fotoserie van mei 1983 van G.J. Bijvank van het Nederlands Documentatiecentrum. In de Willem II fabrieken in Valkenswaard.
Deze fotoserie is gemaakt ten behoeve van een op te richten 'Nationaal museum Industrie en Techniek' te Eindhoven.

Het initiatief is een stille dood gestorven.
Citaat uit de brief van Comissaris der Koningin Mr. A.A.M. van Agt
Intussen is gebleken dat niet ieder even gelukkig is met het met zoveel verve gepresenteerd initiatief. Vooral de directie van het Technisch Tentoonstellingscentrum van de Technische Hogeschool te Delft zou weerstreven, hetgeen wellicht nog niet tot een blokkade zou hebben behoeven te leiden, ware het niet dat deze directeur in de subcommissie van genoemde rijkscommissie werd geparachuteerd en vanuit die positie een sterk stempel op het commissieadvies kon drukken. U begrijpt het al, Leiden in last en onze Eindhovenaren in zak en as.

1 aanvoer tabak en voorbewerken binnengoed.
2 Voorbewerkingen voor het dek- en omblad.
3 Bosjesmaken Sigarenmaken opdekken
4 Opdekken en afwerken
5 nabewerking/verpakken:
6 Nog tussen te voegen was eerder zonder omschrijving De reportage is afkomstig van de beeldbank van rhc-eindhoven.

Bij de fotoserie voor het op te richten 'Nationaal museum Industrie en Techniek' te Eindhoven hoort een boekje hierin is opgenomen: Beschrijving van de sigarenindustrie

Schema sigarenproductie.