Troost en van den Boomen

Troost en van den Boomen


index

In
1919, 1921, 1930 en 1954 werd een hinderwet vergunning aangevraagd.
19-6-1955 Productie cijfers
1921 inschr KvK
Aanmelding RBTT (Rijks Bureau voor Tabak en Tabaksproducten)

1919
In augustus 1919 vraagt Albertus Troost van Markt 23 Woensel, een vergunning aan voor een sigarendrogerij. De hinderwetvergunning werd verleend op 3 october 1919. De sigarendrogerij wordt gebouwd achter het huis van de weduwe Gerardus van den Boomen-Ector Emmastraat 20 Woensel, Sectie F 4308.
Volgens de tekst van Anne Troost is deze sigarendrogerij erg klein, lengte 3,15 bij 1,35 en een hoogte van 1,95 mtr er kwam een man te werken en er zat een raam in met een oppervlak van 0.20 m2.
In rood sigarendrogerij en fabriek
Op de situatietekening uit 1921 worden het losse gebouwtje en de eerste fabriek weergegeven.

Ferdinand van den Boomen Emmastraat 20, Woensel. (18-12-1889 Woensel) noemt zich vanaf 1906 sigarenfabrikant. Hij woont van 01-10-1906 tot 01-01-1921 in de ouderlijke woning.
De productie vindt plaats in de naastgelegen woning, Emmastraat 19, Woensel.
Woonhuis en sigarenfabriek
Links het woonhuis van Kinsbergenstraat 35
rechts met witte voorgevel de eerste sigarenfabriek.


Bij de annexatie van Woensel op 01-01-1921 wordt de
woning van Kinsbergenstraat 35 Eindhoven en de fabriek 37.

Bandje Brandmeester

Gedeponeerde merken:
Nummer Datum
39526 22 november 1919
INTERN (tekst - diagonaal) (opent in nieuw venster) sigaren - sigaretten - tabak Troost & van den Boomen Troost & van den Boomen Woensel
64272 1 februari 1933 LA ACCEPTA (tekst) tabak - sigaren - cigarillos - sigaretten Troost & Van den Boomen Troost & Van den Boomen
04253 15 maart 1950 BRANDMEESTER sigaren - cigarillos Boomen, Ferdinandus van den Troost & van den Boomen Van Kinsbergenstraat 37a

Voor 1-7-1941 werd behalve bovenstaande merken ook nog het merk Mimosa gevoerd.

bandjes
Vanaf 1941 vanwege de papierschaarste voorzover er bandjes voorhanden waren ook nog de merken: Licencia, Rio Arosa, Campana, Casa Blanca, El Curso, Valeska, Marcella, Promesa, Cutivo, Emporium, Rosa del Mayo, Vuelta.


home


Top
Van de productiecijfers is niets bekend. Tussen 1906 en 1920 komt in de gemeentestatistiek geen enkele ambachtelijke sigarenmakerij voor. De gemeente Woensel beschouwde het maken van sigaren niet als een Ambacht.
Ook bij de fabrieken ontbreekt Troost & van den Boomen.
Om aangemerkt te worden als sigarenfabriek was het aantal werknemers te gering en er werd geen machinale aandrijfkracht gebruikt. In 1920 na de vorming van "Groot Eindhoven" werd onmiddelijk opgehouden met het bijhouden van:
"Verslag van den toestand der gemeente (Art. 182 der gemeentewet.)"
In de omliggende dorpen werden ambachtelijke sigarenmakerijen wel steeds vermeld.

(De gemeente Eindhoven maakte na 1920 een gelijke keuze, de geplande Sigarenmakersstraat, werd gebouwd als Slagerstraat, Nog later werd de voorgestelde naam Herderstraat in de ambachtenbuurt geweigerd; "Herder is een vrij beroep".)

Volgens het ED is er in 2016 toch een gilde opgericht.
(www.ed.nl/algemeen/binnenland/traditionele-herder-moet-op-lijst-van-nationaal-erfgoed-1.4827339") (Het gilde wordt vandaag opgericht om het ambacht van herder voor uitsterven te behoeden. Zo komt er een steunfonds voor noodlijdende leden en gaat het gilde via een meester-gezelsysteem kennis uitwisselen.)


1921
Bouwvergunning.
De parallel aan de straat liggende fabriek er werd rekening met een aangehkndigde aanpassing van de rooilijn. In 2004 bouwde Henck van Dijck een erker op de nooit geclaimde grond
1921 bouwtekening tweede fabriek
Het grondplan van de door Rombouts in 1921 getekende (tweede) fabriek op van Kinsbergenstraat 39.

http://ouwwoensel.nl/kins/troost.htm Bouwvergunning. Naast de (woning/sigarenfabriek op nr 37) op perceel sectie F 4310 bouwde de firma Troost & van den Boomen de nieuwe sigarenfabriek. F4310 was in 1919 nog niet bebouwd vanaf 1920 is huisnummer 39 de sigarenfabriek. Belendingen in 1921:
Noord: Vereeninging Volkshuisvesting. (De overkant van de Emmastraat.)
Oost: (De eigen woning cq fabriek) en Joh. van de Broek. (P.J. van den Broek-van Hout Emmastraat 21, Van Kinsbergenstraat 33)
Zuid: Vereeninging Volkshuisvesting. (De tuin va F4308 liep door tot aan de Schoolstraat.)
West: Frans Vincent-van Lieshout (Arbeider, Emmastraat 17, Van Kinsbergenstraat 41. Nu Sneeuwwitje Zoutmanstraat 1b)

Na de bouw in 1921 van de tweede sigarenfabriek woont van den Boomen tot 27-11-1931 in de vroegere sigarenfabriek op van Kinsbergenstraat 37, Eindhoven.

1921 Inschr. KvK
KvK 269
Sigarenfabriek Troost & van den Boomen Emmastraat 19 Woensel opgericht 1919 Inschr.: 10-05-1921
10-05-1921 / 21-06-1936 Vennoot Arnoldus Cornelis Troost, geb. 15-06-1894 Woensel Markt 23 Woensel
10-05-1921 / 21-06-1936 Vennoot Ferdinand van den Boomen, geb. 18-12-1889 Woensel Emmastraat 20 Woensel

Wijziging naam:
10-05-1921 Sigarenfabriek Troost & van den Boomen
wordt VENNOOTSCHAP ONDER een FIRMA Troost & vd. Boomen.
21-06-1936 Troost & van den Boomen enig eigenaar Ferdinand van den Boomen.
(Arnoldus is overleden op 21-06-1936, 42 jaar oud)
Wijzging bedrijf.
04-02-1937 Sigarenfabriek en Handel in Rooktabak.
Levering van Assam Hoogland Bladthee in Tropenverpakking,
rechtstreeks aan particulieren.
Wijzging bedrijf.
21-11-1940 Sigarenfabriek en Handel in Rooktabak.

Nieuwe betuurder:
14-11-1962 procuratiehouder Gerardus Franciscus Maria van den Boomen geb. 30-12-1926 Eindhoven, van Thienenlaan 136 Eindhoven

Top

Na de verbouwing tot "sigarenfabriek met directeurswoning" op van Kinsbergenstraat 39, Eindhoven.

Top 1930
Aanvrager: Troost & Boomen, v.d. fa. Verbouwing Sigarenfabriek met woonhuis Verg. RHC-e 1930 /379
Top 1941
Ferdinand van den Boomen is in 1941 (RBTT 1113) enig firmant volgens zijn opgave is het bedrijf op 10-5-1921 onder nummer 269 bij het handelsregister ingeschreven.
Top 1954 1955

1921 bouwtekening tweede fabriek De (tweede) fabriek op van Kinsbergenstraat 39.
uitgeleefd
De uitgeleefde fabriek aangekocht door Henck van Dijck.
Fabriek in 2004
De fabriek zoals hij door Henck van Dijck is gerestaureerd, in 2004 .


Bouwvergunning
Aanvrager:
Troost & Boomen, v.d. fa. Verbouwing Sigarenfabriek met woonhuis. Jaar 1930 Nummer 379
van Kinsbergenstraat 39 19-5-1930 (uitbreiding F6400) 37a
Aangevraagd 8-5-1954
Toegekend. 15-5-1954
Aanvrager: F van den Boomen van Kinsbergenstraat 39
oprichten sigarenfabriek Woensel G1181 Hodn fa Troost en van den Boomen 37a

in 1955 in gebruik als sigarenfabriek F van den Boomen van Kinsbergenstraat 37a en
als Zijdenhoedenfabriek Jan Spoorenberg Demer 8.
39 woonhuis F van den Boomen Petrus G.F. van den Boomen.