Sigarenfabriek "de Blaauwe Pijp"

Sigaren
EiBJoannes(Jan) Smits (Eindhoven 1783-1857)
Gedoopt 27-11-1783 Peter Petrus van Oorschot Meter Joanna de Negro 27-11-1783
In 1816 kocht Jan Franciszoon Smits het huis de Blaauwe Pijp aan het stratumseind.
[bron: Verborgen Verleden pag 107]

Begijnenstraat de Blaauwe Pijp Bron: RHC-e-0016628.

Jan trouwde,(1) 23 jaar oud, op 03-05-1807 in Eindhoven met Joanna Maria van Antwerpen, 50 jaar oud, dochter van Burgemeester Johannes Laurentius van Antwerpen en Joanna MuniŽ.
Joanna is overleden op 22-11-1832
Met een vliegende start vanuit de tabaksfamilie van Antwerpen verliep de ontwikkeling van Jan voorspoedig.
1810 Marchant de tabac
1814 Tabakskoopman
1829 Fabrijkant in Tabak & Snuif
1833 Tabaks en Snuif fabrijkant
1841 Tabaksfabrikeur
tot 1857 tabaksfabrikant.
Het huwelijk bleef kinderloos.

(2) trouwde, 49 jaar oud, op 07-10-1833 met zijn dienstmeid Antonetta van Etten, 23 jaar oud.
Kinderen van Jan en Antonetta:
1 Francisca Maria Johanna Smits, geboren op 12-07-1834. Zij werd kloosterzuster
2 Johannes Laurentius Hubertus Smits, geboren op 11-08-1836, beroep: Tabaksfabrikant
Jan was 21 toen zijn vader overleed en 26 toen "de Blaauwe Pijp" falliet ging.
3 Alexander Wilhelmus Hubertus Johannes Smits, geboren op 29-08-1838.
Op 24 jarige leeftijd Rector van het Gymnasium in Boxmeer.

De buurman van Jan, Joan van Heck trouwde met Jans zus, Joanna Maria Smits(1792-1827).
Van Heck wordt ook Vennoot in de firma J. Smits & Comp.
Als ook zijn tweede vrouw, Adriana van Gils, in 1858 overleden is trekt van Heck zich op 19 maart 1860 uit de firma terug.
Zoon Johannes Laurentius Hubertus Smits zet de firma J.Smits & Co "in dezelfde localen van oudsher bekend on der den naam van de Blaauwe Pijp, en met hetzelfde personeel, de Fabrijk van Tabak Snuif en Sigaren continuren".
advertentie in de Rotterdamsche Courant Advertentie in de Rotterdamsche Courant van Joan van Heck.

Op 2-4-1860 plaatst van Heck een advertentie in de Rotterdamsche Courant waarin hij claimt de Fabriek na het ontbinden van de Firma J. Smits & Comp, in de Blaauwe Pijp voort te zetten onder de Firma van J.F. van Heck-Smiis, in de Pijp te Eindhoven.
Tevens pretnteerd hij Franciscus Antonius Hubertus Spoorenberg als reiziger te ontslaan.
Spoorenberg reageert op 5-4-1860 met een advertentie en benadrukt de trouw van het gehele fabriekspersoneel aan den oudsten zoon van den hoofdvennoot. Een maand later woont hij met zijn bruid in Grave.

Na de 'retraite' van van Heck is het snel gedaan met de Firma J.Smits & co. Op 10-2-1862 laat de hypothecaire schuldeiser het huis De Blaauwe Pijp, erf pakhuis en Tuin aan de Begijnenstraat en huis en erf aan de Smalle Haven openbaar verkopen.
Op 5-5-1862 volgt de openbare verkoop wegens faillisement.
Hierna vertrekt J.L.H smits naar Londen.

Van Heck blijft zijn firma van Heck-Smits noemen. (Snuif van Firma Heck-Smits, Joan F. uit Tilburg is op 11-01-1913 te koop bij P. Driessen-Lommelaars aan de Demer.)
Zijn dochter Helena Catharina, schoonzoon Franciscus Petrus de Natris en kleinzoon Wilhelmus Johannes de Natris blijven op de Begijnenstraat de fabricage van Snuif voortzetten.

Op 5-5-1862 volgt de openbare verkoop wegens faillisement.

Notaris E.M. Jonkbloet zal in het huis de Blaauwe pijp verkopen uit de boedel van de falliete J.L.H. Smits:
Op Maandag den 5 mei 1862, te beginnen 's morgens precies ten 9 ure eenen aanzienlijken inboedel.
Op Dingsdag den 6 mei 1862, te beginnen 's morgens precies ten 9 ure circa 170,000 sigaren,winkelbank, winkelopstand, schalen en verder winkelgerief.
Op Woensdag den 7 mei 1862, te beginnen des namiddags precies ten 2 ure Eene groote partij gefabriceerden en ongefabriceerden tabak, tabaksbank, snuifmolens, stikken en verdere gereedschappen.
Op Donderdag den 8 mei 1862, te beginnen 's morgens precies ten 9 ure ca 1800 Ned. ponden snuif,
in vaatjes van 15 tot 50 ponden, en hetgene verder zal worden te berde gebragt.
In dezelfde advertentie bieden de erfgenamen van de op 13-3-1862 overleden oud-burgemeester Melchior van Bon onroerende goederen te Woensel, Stratum en Tongelre aan.
Provisioneel op Dingsdag den 6 mei 1862, in het Eindhovensch Koffijhuis van Martinus Hezemans.
Finaal acht dagen later in het Groen Koffijhuis van de Wed. F. van den Bichelaer, telens des avonds ten 6 ure.

Wellicht als bedrijfskapitaal voor: "de Blaauwe Pijp "van Bon en van Gardinge.